snovi od meda.

by mesečarka91.

5402228965_2bb9f3a853_b

Dobro poznajem ovaj januarski vetar, njegovu oštricu,
njegovu moć da me pred zoru izbaci iz nepoznate postelje.
I da me šiba pustim ulicama skučenog sela, uvek za petama,
a u zeleni džemper se utkao miris nekog dalekog stranca…

Iz skrivenih uglova, dopiru pijani glasovi, vriska i smeh,
ja sam samo nemi posmatrač lelujavih senki,
preteška tela koja se spotiču na staklenim nogama.
Još jedan vikend je izbrisan iz kalendara!

Setnog pogleda, umornih usana i ključne kosti
ispraćam praznike na počinak u senci polumeseca.
Odlazim dublje u svoj kaput, i kajem se tek poneke reči,
otrovna isparenja crnih misli… opet bežim, uvek bežim.

I moje slomljeno telo puzi u postelju sa prvim znacima dana,
ništa više od napukle ljušture ispucalih usana,
odjek januarskog vetra ostaje u meni i bubnja mi u plućima,
a ja sanjarim da plačem, umesto suza, teče med…

Advertisements